Απεντόμωση, Μυοκτονία & Απολύμανση 

 Καλέστε μας 

 Σχεδιασμός & Αδειοδότηση Επιχειρήσεων 

 Καλέστε μας 

 Συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων 

 Καλέστε μας 

 Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 2021-2027 

 Καλέστε μας 

Λεπτομέρειες Τεχνικών Εργασιών


Ο σκοπός αυτής της σελίδας είναι να παρουσιάσει το επιστημονικό υπόβαθρο της δουλειάς μας και να προσφέρει πληροφορίες για τις μεθόδους καταπολέμησης.Απεντόμωση +

Σκοπός:


Η καταπολέμηση εντόμων που δημιουργούν εστίες μέσα σε κτίρια και η παρουσία τους αποτελεί κίνδυνο για το ανθρώπινο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρουμε κατσαρίδες, μύγες, τσιμπούρια, κουνούπια, ψύλλους, κοριούς, σφήκες, αράχνες, σκορπιούς, κλπ. Επίσης, η καταπολέμηση εντόμων που ευδοκιμούν σε χώρους αποθήκευσης. Τέτοια έντομα προκαλούν υποβάθμιση της ποιότητας και ποσότητας των αποθηκευμένων τροφίμων με την παρουσία τους και τα απορρίματά τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα λεπιδόπτερα Ephestia, Plodia, καθώς και τα κολεόπτερα Stegobium, Tribolium, κ.α.Μέθοδοι καταπολέμησης:


1. Ψεκασμός με εξαρτήματα χαμηλής πίεσης: Το επιλεγμένο παρασκεύασμα τροφοδοτείται σε ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης και απλώνεται σε επιφάνειες από τις οποίες περνούν ή στις οποίες φωλιάζουν έντομα.


2. Εκνέφωση: Το παρασκεύασμα διαχέεται σε μικροσταγονίδια σε όλες τις επιφάνειες και τις λεπτομέρειές τους. Το μικρό μέγεθος των σταγονιδίων σε συνδυασμό με τον τρόπο εφαρμογής, έχει ως αποτέλεσμα την απόθεση του παρασκευάσματος όχι μόνο στις επιφάνειες αλλά και στις χαραμάδες τους. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, επειδή το εκνέφωμα φτάνει στις φωλιές ή κρυψώνες των εντόμων και αυτά δεν χρειάζεται να διέλθουν από τις ψεκασμένες επιφάνειες.


3. Τζελ Κατσαρίδων: Είναι μια ειδική εφαρμογή για την καταπολέμηση της «κατσαρίδας κουζίνας» (Γερμανικής κατσαρίδας) κατά την οποία γίνεται τοποθέτηση δολώματος σε μορφή gel σε σημεία που τα έντομα φωλιάζουν ή περνούν. Είναι σκευάσματα εντελώς άοσμα και μη τοξικά, και η εφαρμογή τους μπορεί να γίνει και την ώρα που ο χώρος βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Η δραστική ουσία του σκευάσματος μεταφέρεται σταδιακά σε όλο τον πληθυσμό των εντόμων επειδή είναι έντομα καννιβαλιστικά και κοπροφάγα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μία «αλυσίδα θανάτου» και ο βαθμός θνησιμότητας των εντόμων κυμαίνεται σε ποσοστό 100%.


4. Υποκαπνισμός: Σε περιπτώσεις που σε δεν είναι δυνατός ο ψεκασμός η καταπολέμηση των εντόμων γίνεται με χρήση καπνογόνων (fumigants). Το εντομοκτόνο καπνοποιείται και με τη μορφή καπνού διαχέεται και επικάθεται σε όλους τους χώρους και όλα τα απρόσιτα σημεία. Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για ξυλοφάγα έντομα ή έντομα αποθηκών.


Μυοκτονία +

Σκοπός:


Ο σκοπός της μυοκτονίας είναι η εξάλειψη των τρωκτικών και την πρόληψη της επανεμφάνισής τους. Τα τρωκτικά αποτελούν μεγάλη απειλή για τη δημόσια υγεία, επειδή μπορούν να μεταδώσουν μια μεγάλη γκάμα ανθρώπινων ασθενειών (λεπτοσπείρωση, τύφος από τα κόπρανα και τα ούρα τους, κλπ.), όπως και μεγάλη γκάμα παρασίτων (ψύλλους, τσιμπούρια και ψείρες). Επιπρόσθετα, μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές σε αποθηκευμένο φαγητό και σε κτίρια, τρώγοντας τα καλώδια και επιφέροντας κίνδυνο πυρκαγιάς. Τα τρωκτικά δεν καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλλά μπορούν να καταναλώνουν κυριολεκτικά ο,τιδήποτε και να καταστρέψουν την ποιότητα αποθηκευμένων αγαθών.Μέθοδοι καταπολέμησης:


1. Δολωματικοί σταθμοί μυοκτονίας με μυοκτόνα σκευάσματα και μηχανικές παγίδες: Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνουμε τον πλήρη έλεγχο και την καταπολέμηση των τρωκτικών. Τα δολώματα που χρησιμοποιούνται είναι τρίτης γενιάς και κηρώδη, ώστε η αλλοίωση τους από την υγρασία να είναι ελάχιστη. Είναι δολώματα αιμολυτικά, με αποτέλεσμα τα νεκρά τρωκτικά να μην αποτελούν κίνδυνο για άλλα ζώα (γάτες και πουλιά). Τα νεκρά τρωκτικά δεν μυρίζουν αφού αφυδατώνονται (μουμιοποίηση).


2. Δολωματικοί σταθμοί μυοκτονίας με κολλητικές επιφάνειες και προσελκυστικά παρασκευάσματα: Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται σε χώρους παραγωγής και συσκευασίας, που δεν προβλέπεται η χρήση μυοκτόνων σκευασμάτων. Χρησιμοποιούμε παγίδες πολλαπλών συλλήψεων με κολλητικές επιφάνειες και παγίδες με ειδικά προσελκυστικά σκευάσματα.


Απολύμανση +

Σκοπός:


Σκοπός της απολύμανσης είναι η εξάλειψη παθογόνων μικροοργανισμών (βακτήρια, ιοί, κλπ.), οι οποίοι μολύνουν χώρους και τρόφιμα και μπορούν να απειλήσουν την ανθρώπινη υγεία. Επιβάλλεται σε χώρους όπου έχουν προϋπάρξει άσχημες υγειονομικές συνθήκες, καθώς και σε εγκαταστάσεις με αυξημένο μικροβιακό φορτίο όπου συναθροίζεται μεγάλος αριθμός ατόμων.Μέθοδος καταπολέμησης:


Εφαρμογή απολυμαντικών ουσιών σε μορφή σταγονιδίων με χρήση ειδικού ηλεκτροκίνητου ή βενζινοκίνητου εκνεφωτήρα. Η μέθοδος αυτή παρέχει εγγυημένη αποτελεσματικότητα λόγω του ότι η δραστική ουσία φτάνει και στα πιο απρόσιτα σημεία, αλλά και χάρη στη μεγάλη υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος.


Καταπολέμηση Ξυλοφάγων Εντόμων (Σαράκι) +

Σκοπός της καταπολέμησης:


Ο σκοπός της καταπολέμησης του σαρακιού είναι η αποφυγή ολικής καταστροφής των ξύλινων κατασκευών με μεγάλη οικονομική συνέπεια αποκατάστασης (κεραμοσκεπές, σοφίτες, πόρτες, πατώματα, έπιπλα κ.α.) και η διάσωση ξύλινων αντικειμένων ιστορικής αξίας (πίνακες , ξυλόγλυπτα έργα κ.α.). Το σαράκι μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στα σπίτια και μπορεί να επηρεάσει την ακεραιότητα και τη δομή και την στατικότητα αυτών.Μέθοδοι καταπολέμησης:


1. Υποκαπνισμός : η καταπολέμηση του σαρακιού γίνεται με χρήση καπνογόνων (fumigants). Το εντομοκτόνο καπνοποιείται και με τη μορφή καπνού διαχέεται και επικάθεται σε όλους τους χώρους και όλα τα απρόσιτα σημεία, καθώς και με μετακινούμενα ξύλινα αντικείμενα ( πίνακες, έπιπλα κ.α. ). Η μέθοδος αυτή είναι πολύ αξιόπιστη, έχει όμως περιορισμούς ( ανάλογα με το χώρος εφαρμογής ) και ειδικές προδιαγραφές εφαρμογής που θα σας υποδείξουν οι επιστήμονες μας.

2. Χρήση ειδικού εντομοκτόνου: Το επιλεγμένο παρασκεύασμα με την χρήση ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης ( ή με επάλειψη ) , απλώνεται σε επιφάνειες που έχουν προσβληθεί. Επίσης γίνεται έγχυση του εντομοκτόνου μέσα στις οπές που έχει δημιουργήσει το έντομο στο ξύλο. Αυτή η εφαρμογή γίνεται συνήθως σε μεμονωμένα ξύλινα αντικείμενα ( π.χ. πόρτες ) που δεν μπορούν να αφαιρεθούν από οίκημα.

3. Θερμική μέθοδος : Γίνεται χρήση υψηλών θερμοκρασιών στο χώρο ή στο αντικείμενο που έχει προσβληθεί. Όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 50°C , πεθαίνουν τα έντομα σε όποιο στάδιο του βιολογικού κύκλου και αν βρίσκονται. Η μέθοδος αυτή είναι ακίνδυνη ( δεν γίνεται χρήση εντομοκτόνων ) αλλά υπερβολικά δαπανηρή (υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος).


Καταπολέμηση Τερμιτών +

Πληροφορίες για τους τερμίτες:


Διαφορά από τα μυρμήγκια:


Η κύρια διαφορά των τερμιτών από τα μυρμήγκια είναι ότι το σώμα τους είναι μονοκόμματο με μια μικρή σύσφιγξη μεταξύ του θώρακα και της κοιλιάς, χωρίς το λεπτό μίσχο που έχουν τα μυρμήγκια που ενώνει το θώρακα με την κοιλιά τους.Είδη τερμιτών


Υπόγειοι τερμίτες : Υπάρχουν μέσα στο έδαφος και δημιουργούν υπόγεια περάσματα (τούνελ ) μέχρι να προσεγγίσουν ξύλο ή υλικά που περιέχουν κυτταρίνη, πάνω από το έδαφος.

Ξηρού ξύλου τερμίτες : Υπάρχουν συνήθως στο ξηρά και υγιές ξύλα. Η προσβολή εμφανίζεται με τη σωρό από μικρά σε μορφή περιττωμάτων και φτιάχνουν τις στοές τους μέσα στο ξύλο και όχι στο έδαφος.

Υγρού ξύλου τερμίτες : Υπάρχουν συνήθως στα ξύλα με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία. Δεν κατασκευάζουν χωμάτινα τούνελ και τα ανοίγματα τους στο ξύλο φράσσονται με περιττωματικά υλικά (φαγωμένο ξύλο και ακαθαρσίες).Σκοπός της καταπολέμησης:


Ο σκοπός της καταπολέμησης των τερμιτών είναι η αποφυγή ολικής καταστροφής των ξύλινων κατασκευών με μεγάλη οικονομική συνέπια αποκατάστασης ( κεραμοσκεπές, σοφίτες, πόρτες, πατώματα, έπιπλα κ.α. ) και η διάσωση ξύλινων αντικειμένων ιστορικής αξίας ( πίνακες , ξυλόγλυπτα έργα κ.α. ). Οι τερμίτες μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στα σπίτια και μπορούν να επηρεάσουν την ακεραιότητα και τη δομή και την στατικότητα αυτών.Μέθοδοι καταπολέμησης :


1. Μέθοδος T.T.R. ( Trap – Treat – Release) : Επειδή οι τερμίτες κατά κύριο λόγο ζουν στο έδαφος, οι τερμίτες χρησιμοποιούνται το χώμα για τα επικοινωνούν με την αποικία τους. Για αυτό το λόγο δημιουργούμε ένα φραγμό στην κίνηση τους. Ανοίγουμε οπές στο έδαφος ή στο περιμετρικό τοίχο του οικήματος, σε συγκεκριμένα σημεία, συγκεκριμένο βάθος και διάμετρο και μέσα σε αυτές γίνεται έγχυση ειδικού εντομοκτόνου ( termidor ) . Το termidor χρησιμοποιεί μία προηγμένη μη απωθητική (μη ανιχνεύσιμη) τεχνολογία. Αυτό σημαίνει πως οι τερμίτες δεν μπορούν να το δουν, να μυρίσουν, να γευτούν και γενικότερα να το αντιληφθούν. Αντίθετα, έρχονται σε επαφή, το λαμβάνουν και το διαμοιράζουν. Αυτό καταλήγει μέσω των τερμιτών, στην φωλιά τους και θανατώνονται τα μέλη της.


2. Χρήση εντομοκτόνων: Γίνεται χρήση ειδικού εντομοκτόνου, με την βοήθεια ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης ή εκνεφωτή. Εφαρμόζεται σε σημεία που υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης τερμιτών. Η παραπάνω εφαρμογή λειτουργεί επικουρικά της μεθόδου Τ.Τ.R.